Почетна/За Институтот/Стручна и административна служба

Стручна и административна служба

Стручно-административните работи на Институтот ги врши Стручна и административна служба, како дел од интегрираната Централна стручна и административна служба на Универзитетот.

Кадар

Гоце Петроски
Секретар
Раководител на служба

Светлана Црвенкоска
Магационер

Илија Лазарески
Набавувач

Горан Кантарџиоски

Самостоен референт за магацинско работење