Проф. д-р Валентина Пеливаноска

Директор

Научен советник

Редовен професор

CV

Проф. д-р Марија Србиноска

Заменик директор

Научен советник

Редовен професор

CV