Лабораторијата за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија

Сертификат за акредитација (.pdf)