Почетна/За Институтот/Дејности/Апликативна дејност

Апликативна дејност

Научниот Институт за тутутн Прилеп е тесно поврзан со претпријатијата за производство и обработка на тутун и со конкретни активности учествува во решавањето на проблемите од тутунопроизводството.

Научниот Институт за тутун е овластена организација за вршење на повеќе дејности и тоа:

  • Производство и дистрибуција на семенски материјал
  • Биолошки испитувања на средства за заштита на растенијата