Соопштение за изведување на Обука за процена на тутун за лица со стекната лиценца  file