Full Professors

Prof. d-r Petre Taskoski

Full Professor

Prof. d-r Biljana Gveroska

Full Professor

Prof. d-r Vesna Krsteska

Full Professor

Prof. d-r Jordan Trajkoski

Full Professor

Prof. d-r Valentina Pelivanoska

Full Professor

Prof. d-r Marija Srbinoska

Full Professor

Prof. d-r Gordana Miceska

Full Professor

Prof. d-r Miroslav Dimitrieski

Full Professor

Prof. d-r Ana Korubin Aleksoska

Full Professor

Associate Professors

Prof. d-r Biljana Jordanoska – Siskoska

Associate Professor

Prof. d-r Silvana Pasovska

Associate Professor

Prof. d-r Karolina Kocoska

Associate Professor

Prof. d-r Milan Mitreski

Associate Professor

Assistant Professors

d-r Natasa Zdraveska

Assistant Professor

Technicians

Zoran Koteski

Technician

Cane Veleska

Technician

Goran Pasoski

Technician

Zoran Koteski

Technician

Zvonko Petreski

Technician

Marija Jovceska

Technician