По повод денот на тутунските работници, на 4 април  беше организирана традиционална работна акција за хортикултурно уредување на дворот од Научниот институт за тутун – Прилеп.