Учество на научни работници на XII International symposium of Agricultural Sciences AgroRes во Требиње Република Српска БиХ oд 24-26 мај 2023 г. со трудот под наслов

 

  1. Economic indicators for sustainabilility of tobacco production in the Republic of North Macedonia од авторите Кареска Катерина и Пашоска Силвана