Учество на  научни работници на Првиот интернационален конгрес во Чачак Република Србија од17 до 18ти март 2023 г. со трудот под наслов:

 

  1. Analysis of the meaning and impact of subsides on the development of tobacco production in Macedonia од авторите Пашоска Силвана и Кареска Катерина