Од 24 до 25 февруари 2023 година вработените од НИТП учествуваа на работни акции на формирање на тутунските леи.