Ректорот на УКЛО Проф. Д-р Сашо Коруновски во посета на НИТП

slika
slika